SON DAKİKA

İSRAİL ÇARESİZ          ZORBALIKLA NEREYE?          TÜRKİYE GÜÇLÜ VE HAKLI          VİTES DEĞİŞTİRDİ          Sayı 823          KANDİL IŞİD TEHDİDİNDE          SÜNNÎ İSE DESTEK YOK!          AKP LEVHASI ÇÖPE          DÜNYADA TEK BAŞINA          SAYI 819         

Bugün: 18.12.2017

YILDIZ ÜLKESİ TÜRKİYE

YILDIZ ÜLKESİ TÜRKİYE
Almanya’daki G-20 Zirvesinden Suriye’ye ilişkin ortaya çıkan en çarpıcı sonuç Türkiye’siz olmaz kanaatinin Trump ve Putin tarafından paylaşıldığının açıklanmış olmasıdır.12.07.2017 02:16

Yoğun protestolara hedef olan G-20rnzirvesinin

rnrn

YILDIZ ÜLKESİ TÜRKİYE

rnrn

 

rnrn

Almanya’nınrnHamburg şehrinde geçtiğimiz günlerde yapılan G-20 Zirvesi kapitalizm karşıtırndiye nitelendirilen büyük gösterilerin, yoğun protestoların, yıkıcı eylemlerinrnhedefine alındı, gölgelenmek istendi. Belli ki küresel güç G-20 Zirvesinden olumlurnbeklenti içinde değildi…

rnrn

GezirnParkı eylemlerine taş çıkartan çılgın eylemlerin Hamburg’da İsrail hesabınarnorganize edildiğinden şüphe edilmemelidir. Daha önceleri kadrolu Greenpeace örgütürnelemanlarına yaptırılan göstermelik protestolarına benzemeyen tahripkârrneylemler küresel güç himayesi ve desteği olmadan mümkün değil yapılamazdı.

rnrn

 

rnrn

Çevreyirnve yeşili koruma gibi albenili bir amaçla, sözde bağımsız bir kuruluş olarakrnfaaliyet gösteren Greenpeace eylemcileri Siyonizm’in emellerine hizmet etmektenrnöte bir misyonla organize olup protesto eyleminde bulunmazlar. Protestonunrndozunu, niteliğini bile finansör ağababaları belirler. Hamburg’daki yıkıcı protestolarrngöstermelik olmaktan çok uzaktı…

rnrn

 

rnrn

DünyarnSiyonizm’iyle sorunlar yaşayan ABD Başkanı Trump, Rusya Federasyonu BaşkanırnPutin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ev sahibi Şansölye Merkel G-20 Zirvesinde pek İsrail’inrnbeklentilerini karşılayacak kararlar alınması için iştahlı değillerdi. Burnyüzden zirvenin gölge altında bırakılıp önemsizleştirilmesi için kapitalizmrnkarşıtı azgın eylemciler işbaşı yaptılar.

rnrn

 

rnrn

Zirvedernne kararlar alındığı çok fazla önemli olmamakla beraber ortaya çıkacakrngelişmeler ışığında ancak tahmin edilebilir. Dünya kamuoyunu oyalamaya dönükrnsonuç bildirilerinden birinin okunması ise adettendir. Asıl önemli olan liderlerrnarası ikili görüşmelere bir platform oluşturmasıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan vernekibi önemli görüşmeler gerçekleştirdiler.

rnrn

 

rnrn

G-20rnZirvesinin en önemli gündem maddesi hiç kuşkusuz İsrail’le Türkiye’nin bekarnsorunu olarak müzminleşen Suriye’deki giderek karmaşıklaşan durumdu. Suriye’denrnelini çekmek her ülke için mümkün olsa bile İsrail ve Türkiye için mümkünrndeğildir. Suriye’de sürdürülen vekâlet savaşları gerçekte İsrail ve Türkiyerndışında hiçbir ülke adına yapılmamaktadır.

rnrn

 

rnrn

Almanya’dakirnG-20 Zirvesinden Suriye’ye ilişkin ortaya çıkan en çarpıcı sonuç Türkiye’siz olmaz kanaatinin Trump vernPutin tarafından paylaşıldığının açıklanmış olmasıdır. Bundan daha çok İsrail’irnrahatsız edebilecek açıklanmış bir ortak kanaat, anlayış olabilir mi?

rnrn

 

rnrn

İsrail;rnABD ve Rusya Suriye’de Türkiye ile birlikte hareket edeceklerse uzak durun daharniyi diyecektir. Rusya zaten İsrail’in tüm ısrarlarına rağmen Suriye’ye müdahilrnoldu. Türkiye’nin Rusya ile arasını açmak için birçok provokasyona başvuranrnİsrail hiçbir sonuç alamadı.

rnrn

 

rnrn

ABDrnise münhasıran İsrail adına Suriye’deydi; lakin artık değil. ABD kurulu düzeninernkarşı bir ölüm-kalım mücadelesi veren Başkan Trump eğer Pentagon’a sözrngeçirebilse Suriye’yi bir an önce terk edecek. Pentagon’a söz geçiremediğinden,rnSuriye’yi iç politika sorununun bir parçası haline getiren Trump’ın, İsrail’inrnhiçbir beklentisine cevap vermesi beklenemez.

rnrn

 

rnrn

Rusrnuçağını TSK’ya düşürten, Ankara Büyükelçisine suikast düzenleyen FETÖ’nünrnsahibi olan İsrail birçok diplomatının ölümüne yol açan bir dizi komployu, St.rnPetersburg Metrosu patlamasını gerçekleştiren terör eylemini de planladı. Putinrnbunu en iyi bilen kişi. Bunların, Rusya’yı Suriye’ye müdahaleden vazgeçirmekrniçin yapıldığını da Putin biliyor.

rnrn

 

rnrn

Görülüyorrnki, ne Trump’tan ne de Putin’den İsrail’e hayır yok. Pentagon ise şimdilikrnTrump ile mücadele ederek Suriye’de İsrail yararına birtakım tasarruflardarnbulunmakta, PYD/PKK üzerinden Türkiye karşıtı uygulamalara imkân hazırlamaktadırrnama nereye kadar? Türkiye Suriye’de Rusya ile birlikte, ABD’de Başkan Trump’larndayanışma içinde hareket ettiği süre içinde Pentagon’un tek başına Suriye’dernİsrail için çok fazla yapabileceği bir şey yoktur.

rnrn

 

rnrn

Burndurumun tescillendiği Hamburg G-20 Zirvesinden de İsrail’e iç açıcı bir haberrngitmediği açık. Türkiye ile Almanya arasında tırmanan ağız dalaşının isernİsrail’in gözünü boyamanın ötesinde bir ciddiyeti olmadığını Siyonistler bilmezrnmi? Merkel Türkiye karşıtı söylemi de iç politika malzemesi yaparak seçimrnkampanyasında kullanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da buna çanak tutuyor.rnErdoğan’ı Almanya’da konuşturmamanın hiçbir ciddi nedeni olmadığı; iki ülkernarasındaki ilişkilerin ciddi bir zarar görmediğinden de bellidir. Normaldernbunca ağız dalaşı ve karşılıklı suçlamalarda bulunan iki ülkenin böyle sonrnderece iyi ilişkileri olabilir mi hiç! Düşünün Türkiye Almanya’yı PKK terörünürndesteklemekle, 15 Temmuz Darbe girişimi ile ilgili FETÖ mensuplarını himayernetmekle suçluyor. Onlar ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı diktatörlükle suçluyorlarrnve bu karşılıklı ağır suçlamalar iki ülke ilişkilerini hiç etkilemiyor!

rnrn

 

rnrn

Bütünrnbunlarla anlatmak istediğimiz Dünya Siyonizm’inin art arda iki küresel savaşrnçıkartıp bitiminde 1945 Yalta Konferansında kurduğu iki kutuplu, iki bloklurndüzenin yıkıldığını, artık olmadığını, tek süper güç ABD liderliğinde ilanrnedilen yeni dünya düzenin tutmadığını, çok kutuplu bir düzensizlik dönemininrnyaşandığını, bu süreçte tek kârlı çıkan ülkeninse Türkiye olduğunu tespit edip vurgulamaktır.rnYaşananların ne anlama geldiği anlaşılmadan olacak olanları da öngörebilmekrnmümkün olmaz. Mazi-gelecek ilişkisi hiçbir zaman kopmaz.

rnrn

 

rnrn

Osmanlırncoğrafyası olan bölge ülkelerinde yaşananlar yaygın medya, hegemonik zihniyet,rnstatükocu aydınlar ve stratejistler tarafından sürekli egemen küresel güçrndoğrultusunda bir dizi çarpıtmalarla nicedir açıklanmaya çalışıldı, tüm başarısızlıklarrnbaşarı gibi lanse edildi.

rnrn

 

rnrn

ABDrnve müttefiklerinin Irak’ta başarısız kaldığı, yenilgiye uğratıldığı, o yüzdenrnçekilmek ve bölgeyi terk etmek zorunda kaldığı Türkiye ve dünya kamuoyundanrnsürekli saklanıp başka türlü gösterildi. Küresel güç ve ABD’nin sankirnplanladığı gibi hedeflerini gerçekleştirdiği hiç yanlış yapmadığı, başarısızlıkrnyaşamadığı gibi bir izlenim verilmeye çalışıldı, çalışılıyor.

rnrn

 

rnrn

ABDrnve müttefiklerini Irak’ta yenilgiye uğratıp bölgeyi terk etmek zorundarnbırakanın cihatçı direniş olduğu gerçeği de göz ardı edilerek onların sadecernterör yaptıkları propagandasına aralıksız devam edildi. ABD ve müttefiklerininrnküresel ekonomik krize girmelerinin Irak’taki işgal sırasında yaptıklarırnastronomik savaş harcamaları nedeniyle olduğu, dünya kamuoyu özellikle ABDrnhalkı tarafından görülmesin, bilinmesin diye her türlü illüzyona başvuruldu.

rnrn

 

rnrn

ABDrnve müttefiklerinin Irak’taki yenilgiden sonra çekilmelerinden meydana gelenrnboşluğun Arap Baharına yol açtığı realitesi de Türkiye ve dünya kamuoyundanrnsaklanarak başka tür açıklamalarla saptırıldı. Bu süreçte Batı işbirlikçisirnyönetimler devrildi istikrar sağlanamadı. Gidişat da küresel güç güdümündekirnBatı hegemonyasının aleyhine ilerlemektedir.

rnrn

 

rnrn

ABDrnve müttefiklerinin Irak ve Afganistan’daki işgallerde yaptıkları vahşirnkatliamları; dünya kamuoyuna önemli bir kısmıyla yansıdığı halde unutturup, filmrnsetlerinde hazırlanan video görüntüleri ile IŞİD’e atfedilen vahşetrnsahneleriyle perdelediler. Irak’taki cihatçı direnişçileri ABD vernmüttefiklerini yenilgiye uğratıp bölgeden uzaklaştıran unsurlar olarakrngöstermeme çabasını da medya üzerinden yanlış kamuoyu ve algı oluşturarakrnsürdürmektedirler.

rnrn

 

rnrn

Keza,rnBüyük Ortadoğu Projesini (BOP) hayata geçirmek üzere Haçlı Savaşı adı konularakrnbaşlatılan Afganistan ve Irak işgallerinin, cihatçı örgütlerin direnişirnsayesinde başarısızlıkla sonuçlandığı ve tek süper güç ABD liderliğinde ilanrnedilmiş bulunan Yeni Dünya Düzenine indirilen darbe sonucu sürecinrnsonlandırıldığı gerçekliği dünya kamuoyundan saklanıyor.

rnrn

 

rnrn

Aynırnminvalde, Türkiye’nin yükselişini engellemeyi, bölge ülkeleri ve toplumlarırnnezdindeki itibarına gölge düşürmeyi amaçlayan etnik, mezhepsel çatışmalarrnçıkartılıp İran’ın yayılma politikalarına çanak tutulması kalleşliği de IŞİD’ernyönelik suçlamalarla örtbas edilmektedir.

rnrn

 

rnrn

İsrailrnve Pentagon’un PKK/PYD terör örgütlerine verdiği destekle Türkiye’nin Irak’larnSuriye üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunması engellenmeye çalışılırkenrnİran’ın bölgedeki her türlü yayılmacı politikalarına meşruiyet kazandırılmayarnçalışılmıştır.

rnrn

 

rnrn

Bütünrnbunlardan daha önemlisi cihatçı direniş karşısında Irak ve Afganistan’darnyaşadıkları yenilgi, uğradıkları büyük askeri/ekonomik kayıplar nedeniyle ABDrnve müttefiklerinin bölge üzerindeki hâkimiyetlerinin kırılarak gerirnçekilmeleriyle kendi toplumlarında karşılaştıklarını -iç muhalefeti- küreselrngüç yok sayıp dünya kamuoyunun dikkatinden kaçırmaya çalışıyor.

rnrn

 

rnrn

ABD’dekirnküreselcilerle ulusalcılar arasındaki iktidar mücadelesini Trump ile ilgilirnkişisel bir kavga gibi göstermeye çalışan Siyonist sermaye medyası taraflarınrnsiyasi amaçlarıyla ilgili dünya kamuoyuna yönelik büyük bir karartmarnuygulamaktadır.

rnrn

 

rnrn

Ulusalcıların;rnABD dünya jandarmalığını bırakıp kaynaklarını ülke kalkınmasına ve toplumrnrefahına kullansın şeklindeki söyleminin İsrail’in güvenliği ve bekası için tehditrnoluşturduğu gerçeği birtakım illüzyonlarla perdelenmektedir. Keza, ABD’ninrnİsrail’in güvenliği ve bekası için yürüttüğü savaşların Amerikan toplumununrnbüyük bir kısmını Hindistan halkından dahi yoksul duruma soktuğu realitesi ideolojikrnsöylemlerle örtbas edilmektedir.

rnrn

 

rnrn

ABD’dernBeyaz Saray’ı üs edinen Ulusalcılarla, Pentagon’u üs edinen Siyonistrnküreselcileri karşı karşıya getiren derin iktidar mücadelesini başkanlıkrnseçimine indirgeyen propaganda mekanizmaları siyasi mücadelenin amacını dünyarnkamuoyundan gizlemektedirler.

rnrn

 

rnrn

ABD’dernulusalcılarla küreselciler arasında yaşanan iktidar mücadelesinde hiçbir tarafınrnda galip gelemeyeceği, birleşik devletlerin dağılma riski ile karşı karşıyarnbulunduğu gerçekliği dikkatlerden uzak tutularak bütün sorunun Trump olduğu,rnonun da bir şekilde halledileceği algısı oluşturulmaktadır. Oysa ABD SSCB’denrndaha kötü bir dağılma riski ile karşı karşıya gelmiş bulunmaktadır. SSCBrndağıldığında Rusya ayakta kaldı. Dağılacak bir ABD’nin artık geride ayaktarnkalacak bir merkezi devlet yapısı kalmaz ve komşu ülkelerin istilasına uğrar.

rnrn

 

rnrn

Pentagon’unrnSuriye’de, diğer bölge ülkelerinde yürüttüğü vekâlet savaşlarının İsrail adına,rngüvenliğini ve bekasını güvenceye almaya yönelik olduğu, ABD ve müttefiklerininrnyararına herhangi bir amaç taşımadığı başta Batılı toplumlar, dünya kamuoyundanrnsaklanmaktadır.

rnrn

 

rnrn

Hamburg’darnyapılan G-20 Zirvesinde Küresel Siyonizm’in dayattığı gündem yerine Trump,rnPutin, Erdoğan, Merkel kendi ülkelerinin, toplumlarının sorunlarını konuştular,rnbu minvalde görüşme ve açıklamalar yaptılar. İsrail için dişe dokunur bir şeyrnyapmadılar, demediler.

rnrn

 

rnrn

KüreselrnSiyonizm mutlak hegemonyasını artık yalnız Rusya’da, ABD’de değil, uluslararasırnplatformlarda da yitirmiş durumdadır. Ancak hiçbir ülkede Siyonizm Türkiye’dekirnkadar her alanda hâkimiyetini kaybetmiş değildir. Siyaset, ekonomi, medya, yargı,rnordu, bürokrasi ve diğer tüm sahalarda Yahudi hâkimiyetinin kırıldığı YenirnTürkiye tüm dünya ülkelerinden en azından 20 ilâ 30 yıl ilerdedir. Erbakan’ınrnSiyonizm’le yürüttüğü mücadelenin merkez üssü Türkiye’dir. Erbakan’ın kurduğurngizli dünya devleti, Siyonist gizli dünya devletini dövüyor!

rnrn

 

rnrn

Sayı: 972

Diğer MANŞET haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.